30.01.2018

Nor-Guard OV11 og stress – kyllinger

Et nyt forsøg med slagtekyllinger viser, at Nor-Guard OV11 i foderet kan neutralisere de negative effekter af stress forårsaget af høj besætningstæthed…

Læs mere her:Nor-Guard OV11 og stress


03.11.2017

Polyfenol-baserede alternativer til Vitamin E

Branden d. 31. oktober 2017 på BASF’s anlæg for produktion af Citral i Ludwigshafen må forventes at ville få alvorlige konsekvenser for den globale forsyning af vitaminer…

Læs mere her: Vitamin E alternativer


 

 25.10.2016

Mere om opløselige produkter

Der er en stigende efterspørgsel efter opløselige additiver, der kan gives via dyrenes drikkevand.

Læs mere her: Opløselige produkter i drikkevandet


 

23.05.2016

Fokus på antibiotika resistens

Der er for tiden stor fokus på antibiotika resistens.

Den 21. maj 2016, var der i The Economist den følgende artikel om emnet:

https://www.economist.com/leaders/2016/05/21/when-the-drugs-dont-work


 

08.10.2015

Mere om zinkoxid til smågrise

En receptpligtig dosis af zinkoxid i smågrisefoderet virker i de første 14 dage efter fravænning, men hvad med de efterfølgende 2-3 uger….

Læs mere her: Mere om zinkoxid til smågrise


 

05.10.2015

Receptpligtig zinkoxid i foderet til nyfravænnede smågrise

Der er stor fokus på forbruget af høje doser af receptpligtig zinkoxid i foderet til smågrise for at reducere eller behandle fravænningsdiarreer. Der er dog flere ulemper ved at bruge så høje mængder af zink i smågrisefoderet inklusiv miljøproblemer og zink- og antibiotikaresistens.

Læs mere her: Receptpligtig zinkoxid i foderet til nyfravænnede smågrise


 

13.08.2015

Produkter i drikkevandet – og renholdelse af drikkevandssystemet

Det er en stor fordel for svine- og fjerkræproducenter, at produkter i form af forskellige næringsstoffer, tilsætningsstoffer og medicin, kan gives til grise, og også til fjerkræ, via drikkevandet. Afhængigt af typen af produkt, der tilføres, vil det imidlertid i større eller mindre grad kunne accelerere dannelsen af biofilm i drikkevandssystemet.

Læs mere her: Produkter i drikkevandet


 

11.08.2015

Problemer med Lawsonia i svinebesætninger

Lawsonia er en af de mest antibiotika-behandlingskrævende bakterier i svineholdet, som belaster svinebesætningernes antibiotika-regnskab voldsomt, hvilket i Danmark kan forårsage gule kort.

Læs mere her: Problemer med Lawsonia


 

07.07.2015

Naturlige antioxidanter til fravænning og slagtesvin

Nor-Guard® OV11J og Du-Drink reducerer stress og styrker immunforsvaret i perioder, hvor grisen er svækket. Dette gælder fx ved fravænning og de sidste 4 uger før slagtning. Produkterne er yderst nemme at anvende, da de tilsættes drikkevandet.

Læs mere her: Dumas.dk/Nor-Guard OV11J og  Dumas.dk/Du-Drink


 

24.02.2015

Naturlige antioxidanter – nu også i opløselig form

Nor-Group selskabernes naturlige antioxidanter findes i en række former. De fleste er i pulverform, så de i forskellige koncentrationer kan blandes i foder – i pelleteret foder, i vådfoder og i melfoder…

Læs mere her: Naturlige antioxidanter 


 

21.03.2014

Nor-Guard® OV11 i foderet til slagtekyllinger forbedrer ydeevnen

Nor-Guard® OV11 er et meget billigt og effektivt naturligt tilsætningsstof, som består af en kombination af udvalgte ekstrakter…

Læs mere her: Nor-Guard® OV11 i foderet til slagtekyllinger


 

20.11.2013

European Antibiotics Awareness Day

Den 18. november var det European Antibiotics Awareness Day, hvor EU stillede skarpt på de sundhedskonsekvenser, som forkert brug af antibiotika kan medføre…

Læs mere her: European Antibiotics Awareness Day


 

09.08.2013

ECspare 2® registreret som varemærke

Det naturlige tilsætningsstof, ECspare 2®, er nu varemærkeregistreret…

Læs mere her: ECspare 2® registreret som varemærke


 

29.07.2013

Akademisk litteratur om botaniske additiver

Der offentliggøres løbende international akademisk litteratur om effekter af botaniske additiver og disses indvirkning på dyrs produktionsparametre…

Læs mere her: Akademisk litteratur om botaniske additiver


 

22.07.2013

Effekten af vitamin C signifikant på varmestressede fjerkræ

Vitamin C i kombination med vitamin E har den største effekt på varmestressede fjerkræ, og forbedrer samtidig fjerkræs immunforsvar under stressede forhold…

Læs mere her: Effekten af vitamin C signifikant på varmestressede fjerkræ


 

16.04.2013

Hollandsk landmand reducerer antibiotikaforbrug med 95 %

En hollandsk svineproducent har formået at reducere sit antibiotikaforbrug med 95 % ved at sprøjte stalde og dyr med probiotika…

Læs mere her: Hollandsk landmand reducerer antibiotikaforbrug med 95 %


 

20.03.2013

International aftale om antibiotika på plads

Mere end 100 lande er blevet enige om en aftale, der skal sikre større fremtidig fokus på brugen af antibiotika til dyr.

Læs mere her: International aftale om antibiotika på plads


 

21.02.2013

Øget fokus på anvendelse af den syntetiske antioxidant ethoxyquin

Den japanske fødevarestyrelse har fastsat nye grænser for tilsætning af den syntetiske antioxidant, ethoxyquin. De nye grænser kommer til at vedrøre produktionen af rejer og rejeprodukter i Indien og Vietnam…

Læs mere her: Øget fokus på anvendelse af den syntetiske antioxidant ethoxyquin


 

29.11.2012

Europaparlamentet foreslår skrappere kontrol med antibiotikaforbrug

I et forsøg på at mindske efterspørgslen og udbuddet af tredje- og fjerdegenerations antibiotika i husdyrproduktionen, har Europa Parlamentets sundhedsudvalg introduceret et forslag om mere kontrol heraf. Dette gøres med henblik på at skærpe opmærksomheden på dyrs sundhed uden brug af medicin…

Læs mere her: Europaparlamentet foreslår skrappere kontrol med antibiotikaforbrug


 

15.11.2012

Naturlige tilsætningsstoffer som alternativer til antibiotika

To hollandske virksomheder, TNO og ‘Kanters Special Products’, der besidder ekspertise inden for henholdsvis mikrobiologi og tilskud til foderindustrien, er i øjeblikket ved at gennemføre et forskningsprojekt med fokus på brugen af antibiotika i husdyrproduktion…

Læs mere her: Naturlige tilsætningsstoffer som alternativer til antibiotika


 

08.11.2012

Nyt veterinærforlig med fokus på antibiotikaforbrug vedtaget i Folketinget

Regeringen har sammen med alle partier i Folketinget indgået en ny aftale, der sætter fokus på antibiotikaforbruget i dansk landbrug.

Læs mere her: Nyt veterinærforlig med fokus på antibiotikaforbrug vedtaget i Folketinget


 

04.10.2012

Naturlige tilsætningsstoffer kan fremme produktionen

Det anerkendte danske blad til svineproducenter, Hyologisk, har netop udgivet en artikel med fokus på Nor-Feeds naturlige tilsætningsstoffer og deres egenskaber i bl.a. svineproduktionen…

Læs hele artiklen her: Naturlige tilsætningsstoffer kan fremme produktionen


 

20.09.2012

Botaniske foderadditiver – et godt alternativ til antibiotiske vækstfremmere!

Ifølge en nylig artikel i AllAboutFeed (Aufy & Steiner, 2012), kan botaniske foderadditiver udgøre et oplagt alternativ til de antibiotiske vækstfremmere, som ikke længere er lovlige i EU…

Læs mere her: Botaniske foderadditiver


 

27.10.2011

Naturlige additivers omkostningseffektivitet

Når man beskæftiger sig med mere eller mindre naturlige additiver skal man være opmærksom på disses meget varierende omkostningseffektivitet…

Læs mere her: Naturlige additivers omkostningseffektivitet


 

19.07.2010

Naturlige antioxidanter afhjælper de negative effekter af varmestress

I den seneste tid har Danmark haft en varmebølge, der har haft negative effekter på produktiviteten i svineproduktionen…

Læs mere her: Naturlige antioxidanter afhjælper de negative effekter af varmestress


 

12.05.2010

Stigende forbrug af antibiotika truer dansk folkesundhed

De danske medier har i den seneste tid haft fokus på det stigende forbrug af antibiotika. Årsagen er, at landbrugets forbrug af antibiotika er i eksplosiv vækst og har aldrig været større end nu…

Læs mere her: Stigende forbrug af antibiotika truer dansk folkesundhed